blockchain,  kryptowaluty,  PSD 2

Giełda walut wirtualnych a Mała Instytucja Płatnicza

Mała Instytucja Płatnicza (MIP)

MIP jest instytucja obowiązującą w polskim systemie prawnym od czerwca 2018r. Instytucja ta stała się dostępna wraz z wejściem w życie zmian ustawy o usługach płatniczych, które swoje źródło miały w Dyrektywie PSD 2.

Wpis do rejestru Małych Instytucji Płatniczych umożliwia świadczenie większości z usług płatniczych, w tym usługę prowadzenia rachunków płatniczych dla użytkowników w ustawowo określonych granicach.

Kto może działać jako MIP?

O MIP może starać się każdy prowadzący działalność gospodarczą. Może być to więc także osoba fizyczna zarejestrowana w CEIDG.

MIP wpisywane są do Rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez KNF.

Formularz wniosku o wpis do Rejestru MIP możesz znaleźć na stronie KNF.

Ułatwienia MIP = ograniczenia w usługach

Ułatwienia dla MIP idą w parze z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia te dot. limitów obrotu w działalności MIP oraz rodzajów świadczonych usług płatniczych.

Więcej moim tekście na bitcoin.pl, gdzie przeczytasz o:

  • tym, czym jest MIP i jakie usługi może świadczyć,
  • rejestrze MIP!,
  • formie prawnej działalności jako MIP,
  • ograniczeniach dla działalności jako MIP
  • rejestracji MIP,
  • dokumentacji wymaganej w MIP.

MIP nie może jednak świadczyć wszystkich usług płatniczych. O tych usługach przygotowałem odrębny tekst. (#AIS, #PIS), który pojawi się na blogu niebawem.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *