czwartek, 25 stycznia 2018

Ze względu na to, że to pierwszy wpis dotykający tego tematu, to tylko pozwolę sobie chociaż w kilku słowach o podstawach:
1. #bitcoin – waluta wirtualna będąca miernikiem wartości (358 § 2k.c.), z punktu widzenia ekonomicznego spełnia wiele cech pieniądza, choć nie można zapominać o jego ogromnej niestabilności. Jak dotąd nie istnieje definicja legalna #krypto[1], choć przyjmuje się, że jest ona innym prawem majątkowym i to oczywiście prawem zbywalnym.
Teraz uwaga! Istnieje zdanie odrębne Adama Kotucha, który wskazuje, że kryptowaluta nie jest prawem majątkowym, a jedynie sytuacją prawnie chronioną. Co istotne dla praktyki: prawo podatkowe: organy podatkowe wciąż będą traktowały dochody z inwestycji w krypto jako podstawę obowiązku podatkowego; prawo karne: organy ścigania nie odmówią ścigania powołując się na brak szkody (Zob. postępowanie prowadzone przez łódzką prokuraturę ws. #Bitcurex).[2]
*na marginesie przemycam info, by nie mielić bitcoina z technologią #blockchain. Bitcoin jest tylko jedną z realizacji technologii. (zob. jakie możliwość może otworzyć sama technologia, także dla administracji publicznej, a w konsekwencji nas wszystkich: polski rad administracyjny.
2. Podatki
Wyjdźmy sobie od banalnego stwierdzenia, że fakt nieuregulowania kryptowaluty przez polskiego ustawodawcę nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z wszelkich obowiązków, w tym i podatkowych.
Podatek VAT
Jesteśmy zwolnieni (orzeczenie TS UE)
Podatek dochodowy – jeszcze jak!
Sięgamy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Znaczenia nie ma miejsce położenie naszych środków, istotnym jest fakt, że mieszkamy w Polsce i tylko z tego powodu obciąża nas obowiązek podatkowy od całości naszych dochodów.
Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Źródłami przychodów są: (…) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c;
Właśnie we wspomnianych prawach majątkowych mieścić będzie się interesująca nas kryptowaluta.
#dochód – nadwyżka przychodów nad kosztami:
Przykład:
wrzuciliśmy w inwestycję 1.000,00 zł (koszt), zamieniliśmy to na jednostki #litecoin i potem sprzedaliśmy LTC za 1.400,00 zł (przychód). (przychód – koszt = dochód)
1400 – 1000 = 400 zł

*sensownie jest też umieszczać w kosztach opłaty transferowe;
*podobnie będzie, kiedy kupimy sobie za #krypto, np. kawę w toruńskiej Hanza Cafe;
*koniecznie musimy pamiętać o tym, aby udokumentować nasze koszty; w przeciwnym razie nie będziemy mogli ich odliczyć.
Wysokość podatku:
Art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podstawa obliczenia podatku w złotych: Do: 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
Ponad: 85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
*Dla PIT za 2017 rok - kwota zmniejszająca waha się od 1188 zł przez 556,02 zł do 0 zł - w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku (dochodu podatnika)[2]
Wielokrotne inwestycje:
Co jeśli kilkukrotnie w ciągu roku inwestuję, zamieniam kryptowalutę na walutę tradycyjną (nie musi być to nasza polska złotówka) i znowu inwestuję? Wówczas powinniśmy to wszystko solidnie udokumentować, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje w momencie wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną. W tym miejscu polecam rozszerzyć sobie ten temat o materiał z Konferencji Związku Banków Polskich: Kryptowaluty, dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie? (cyberlaw.pl) to wyjaśnia.
Potwierdzenie także we fragmencie indywidualnej interpretacji podatkowej[3]:
Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

Wreszcie, jak na to nasze organy podatkowe[4]. Z punktu widzenia pewności prawa – szczęśliwie, bo tak jak wyżej opisane; nieszczęśliwie dla tych, którzy widzą wiecznie niesytego lewiatana. ; )
Reasumując, przychód z tytułu sprzedaży zakupionej w 2011 r. przez Wnioskodawczynię kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Bitcoinów i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Aktualizacja 29.01.2018 r.

Mamy kolejną indywidualną interpretację podatkową z dnia 5.01.2018 r., gdzie uznano stanowisko wnioskodawcy w zakresie obowiązku podatkowego transakcji z krypto na krypto za nieprawidłowe.
 W przypadku wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do zamiany wartości wirtualnych na tradycyjne. Transakcja wymiany kryptowalut odbywa się bowiem wyłącznie w sferze wirtualnej.
Z powyższym nie można się zgodzić, ponieważ jak wynika z opisu sprawy, wartość rynkowa kryptowalut jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany wirtualnych walut, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do tradycyjnych walut.
W tym przypadku występuje/wystąpi wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje/wystąpi podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy[6].
 Ten niepokojący kierunek, który może być obierany przez organy podatkowe znajduje także potwierdzenie w wypowiedziach eksperta DLA Piper:
Kupując dla przykładu litecoina i zamieniając go na bitcoin casha, również musimy rozliczyć się z urzędem podatkowym. Takie postawienie sprawy do tej pory nie miało miejsca. To pewna zmiana podejścia, o której trzeba pamiętać
[7] .

Nie ma wątpliwości, że taka interpretacja wystąpienia podstawy opodatkowania jest zgoła niekorzystna dla podatnika i wywoła także realne trudności z wyliczeniem wysokości opodatkowania (kurs altcoina przeliczamy w stosunku, np. do BTC, a kolejno BTC do złotego).[8]

Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że organy podatkowe bywają omylne, o czym świadczy fakt, że w ostatnich 5 lat wydawano ok. 3,5 k błędnych interpretacji.[9]

1 komentarz:

  1. Nie ma możliwości jak na razie z Bitcoina odprowadzić podatków, gdyż nie jest to formalnie oficjalna waluta. Zresztą żadna płatność w Polsce jej nie obsługuje. Ja używam w sklepie https://www.cashbill.pl/integracja/integracja-platnosci-online-iaishop i na szczęście nie widziałem tam cyber waluty.

    OdpowiedzUsuń

Szkice

Współtwórcy

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Unordered List

Popularne teksty

Ostatnie

Text Widget